Phân phối máy chấm công theo chức năng vân tay -thẻ - cảm ứng

Theo loại ứng dụng

Theo loại ứng dụng

Ronald Jack 2000Pro

Máy chấm công RONALD JACK 2000

2.650.000 đ 3.250.000 đ
Ronald jack 3000Pro

Máy chấm công Ronald jack 3000Pro

2.950.000 đ 3.650.000 đ
Ronald Jack 2000Pro

Máy chấm công Ronald Jack 2000Pro

2.920.000 đ 3.620.000 đ